Welkom bij KPOG Kring Politie Officieren Gent

Ontstaan

Stripe_blue

PRIVACY VERKLARING KPOG

Op 9 december 1987 werd de ‘stichtingsakte’ van de Kring van de Politieofficieren van de Stad Gent getekend. De stichtingsakte werd opgesteld door:

 • De Wolf Georges, politiecommissaris
 • Leyseele Luciaan, politiecommissaris
 • Carlier Freddy, adjunct-politiecommissaris
 • De Wolf Peter, adjunct-politiecommissaris
 • De Smet Steven, adjunct-politiecommissaris
 • De Buck Wilfried, politieagent, kandidaat politieofficier
 • Tack Roland, advocaat

allen van Belgische nationaliteit zoals de tekst opgenomen in het Belgisch Staatsblad luidde. Het artikel 13 van de oprichtingsakte vermeldt:

“Onmiddellijk na de stichting is de algemene vergadering overgegaan tot het verkiezen  van de raad van beheer, die toen was samengesteld als volgt:

Voorzitter:

 • Carlier Freddy, adjunct-politiecommissaris

Ondervoorzitter:

 • De Wolf Georges, politiecommissaris

Secretarissen:

 • De Wolf Peter, adjunct-politiecommissaris
 • Franck Andre, adjunct-politiecommissaris-inspecteur

Penningmeester:

 • De Clercq Carlos, politieagent, kandidaat politieofficier

Public Relation verantwoordelijke:

 • De Smet Steven, adjunct-politiecommissaris

Beheerders:

 • Bontinck Guy, politieagent, kandidaat politieofficier
 • Brassaert Albert, ere-politiecommissaris
 • Cardon Edelhart, adjunct-politiecommissaris

Wie zijn we?

Stripe_red

De KPOG is een vereniging van politieofficieren uit de zone Gent, met als doel via  formele en informele contacten en bijeenkomsten.

 • de interne en externe relaties van het officierenkader van het politiekorps van de zone Gent te bevorderen

 • de menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden te stellen

 • door een bewust, actief en doeltreffend voorbeeld bij te dragen tot de ontwikkeling van een dienstverlenende gemeenschap, dat zijn uitstraling moet hebben binnen het volledige politiekorps van de zone Gent

 • door middel van de vereniging de vriendschap te verstevigen om een meer menslievende en betere samenhang te creëren onder alle leden

 • samen te werken om gezonde opvattingen en idealen als eerlijkheid en rechtvaardigheid onder de leden van de vereniging te stimuleren

Structuur en werking

De KPOG is een VZW, met een raad van bestuur samengesteld uit ten minste negen bestuurders waarvan er minstens vijf de graad van commissaris of hoofdcommissaris van politie bezitten. De voorzitter is een effectief lid met de graad van commissaris of hoofdcommissaris van politie.

De huidige raad van bestuur is samengesteld als volgt.

Voorzitter: Olivier Van Hulle, CP

Ondervoorzitter: Bart De Swaef, Adviseur

Secretaris: Ruben Vansevenant, Adviseur

Adj. Secretaris: Veerle Dejonghe, Adj. vd directie

Penningmeester: Carlos De Clercq, CP

Bestuurder: Ingmar Cathelyn, CP

Kantinebeheerder-kantinewerking Philippe Tallieu, CP

Bestuurder – seniorenwerking Wilfried De Buck, HCP o.r.

Past President: Guy Bontinck, CP o.r.

De leden bestaan uit:

Effectieve Leden
 • Al degenen die op 27/06/2008 lid waren
 • Toegetreden leden die na een volle termijn van twee jaar lidmaatschap gunstig aanvaard worden door de Raad van Bestuur
Toegetreden Leden

Op aanvraag : de personen wiens gewone plaats van tewerkstelling Gent is en

 • De graad van commissaris of hoofdcommissaris van politie bezitten
 • Of Calogpersoneel niveau A zijn

Op voordracht

 • Leden van de Geïntegreerde Politie niveau A of zij met de graad van commissaris of hoofdcommissaris van politie
 • Personen die geen deel uitmaken van de politie en die wegens hun beroep, functie of activiteiten kunnen bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van de KPOG
Ereleden

personen die omwille van hun functie of statuut een meerwaarde kunnen geven aan de KPOG

De KPOG organiseert gedurende het jaar diverse activiteiten, waaronder;

 • de interne en externe relaties van het officierenkader van het politiekorps van de zone Gent te bevorderen

 • de menselijke en geestelijke waarden boven materiële waarden te stellen

 • door een bewust, actief en doeltreffend voorbeeld bij te dragen tot de ontwikkeling van een dienstverlenende gemeenschap, dat zijn uitstraling moet hebben binnen het volledige politiekorps van de zone Gent

 • door middel van de vereniging de vriendschap te verstevigen om een meer menslievende en betere samenhang te creëren onder alle leden

 • samen te werken om gezonde opvattingen en idealen als eerlijkheid en rechtvaardigheid onder de leden van de vereniging te stimuleren